top of page

Waarom duurzaamheid voor commerciële groei kan zorgen


Door de opkomst van nieuwe wet- en regelgeving krijgen grote bedrijven een rapportageplicht op hun duurzaamheidsprestaties. In die rapportages wordt ingegaan op ESG thema's, waarbij ook gegevens gebruikt worden van externe stakeholders. Door deze ontwikkeling is het voor veel grote bedrijven interessanter om samen te werken met externe stakeholders die een duurzaam business model hebben. Dat heeft namelijk indirecte positieve gevolgen voor hun eigen prestaties in het verplichte duurzaamheid rapport.


Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. Het is een holistisch raamwerk voor het beoordelen van duurzaamheid bij een organisatie. Thema's die hier onder gekoppeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:


Environmental (milieu)

  • Koolstofuitstoot: Hoeveelheid broeikasgassen die een bedrijf uitstoot

  • Afvalbeheer: Hoe een bedrijf omgaat met afval, recycling en circulariteit

  • Hulpbronnengebruik: Efficiëntie in het gebruik van water, energie en andere natuurlijke hulpbronnen.


Social (Sociaal)

  • Arbeidsrechten en werkomstandigheden: Hoe een bedrijf zijn werknemers behandelt, inclusief arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid.

  • Diversiteit en inclusie: De mate waarin een bedrijf diversiteit en gelijke kansen bevordert binnen zijn personeelsbestand.

  • Gemeenschap betrokkenheid: Hoe een bedrijf bijdraagt aan en investeert in de gemeenschappen waarin het opereert.


Governance (Bestuur)

  • Ethisch zakendoen: Beleid en procedures om corruptie, belangenconflicten en andere onethische praktijken te voorkomen.

  • Aandeelhoudersrechten: Hoe goed de rechten van aandeelhouders worden beschermd en gerespecteerd.

  • Transparantie: De mate waarin een bedrijf open en eerlijk is over zijn activiteiten, financiën en prestaties.


Hoe creëer je commerciële groei?

In het geval dat je samen werkt met rapportage plichtige bedrijven is de kans aanwezig dat je vragen krijgt over het duurzaamheidsbeleid van jouw organisatie. Bedrijven willen weten of jouw product of dienst eerlijk gemaakt wordt en of dit op een verantwoorde manier gebeurt. Het is goed om jouw organisatie hier op voor te bereiden en aan de slag te gaan met het in kaart brengen hier van.


Wanneer je stappen zet en je duurzaamheid steeds meer gaat integreren in je bedrijfsvoering is het belangrijk dit mee te nemen in je marketing- en salesactiviteiten. Wellicht dat organisaties op zoek zijn naar een leverancier die een duurzaam business model heeft en is jouw organisatie een geschikte kandidaat.


Hulp nodig?

Vind je het lastig om te bepalen waar je moet starten met het verduurzamen van je organisatie? Onze duurzaamheidprofessionals staan voor je klaar. Wij helpen je met het in kaart brengen van jullie kansen en mogelijkheden en waar nodig met het inzetten van juiste communicatiestrategieën naar je klanten toe. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Comments


bottom of page