top of page

Effectief communiceren over duurzaamheidWanneer je aan de slag gaat met verduurzamen van je bedrijf is het belangrijk om daar over te communiceren. Effectieve communicatie over duurzaamheid kan niet alleen interne betrokkenheid en motivatie verhogen, maar ook het externe imago van het bedrijf versterken. Bovendien wil je helder en transparant kunnen uitleggen waar je mee bezig bent richting klanten, leveranciers en medewerkers. We geven je hieronder een aantal tips om effectief te kunnen communiceren.


Betrek je stakeholders

Verduurzamen doe je samen. Je gaat aan de slag met interne, maar waarschijnlijk ook externe stakeholders. Zonde om deze niet in je communicatie te laten terugkomen. Vertel samen over je duurzaamheidsinitiatief of lopende projecten en laat zien wat voor bijdrage dat heeft.


Gebruik duidelijke en eerlijke taal

Transparantie en eerlijkheid zijn essentieel in duurzaamheidscommunicatie. Vermijd jargon en complexe terminologie die moeilijk te begrijpen kan zijn. Gebruik in plaats daarvan duidelijke, beknopte en eerlijke taal die de kern van je boodschap overbrengt.


Wees transparant over doelen en voortgang

Transparantie over duurzaamheidsdoelen en de voortgang die wordt geboekt, bouwt vertrouwen op bij zowel interne als externe belanghebbenden. Dit kan door:

  • Rapportages: Regelmatige duurzaamheidsrapportages die de voortgang en uitdagingen laten zien.

  • KPI's en metingen: Het delen van key performance indicators (KPI's) en andere meetbare doelen om je vooruitgang te tonen.


Maak gebruik van verhalen

Mensen reageren sterk op verhalen. Vertel verhalen die de impact van je duurzaamheidsinitiatieven illustreren. Dit kan door:

  • Case studies: Voorbeelden van succesvolle duurzaamheidsprojecten binnen je bedrijf.

  • Persoonlijke verhalen: Verhalen van werknemers of klanten die betrokken zijn bij of profiteren van duurzame praktijken.


Gebruik verschillende communicatiekanalen

Maak gebruik van een breed scala aan communicatiekanalen om je boodschap te verspreiden, waaronder:

  • Interne kanalen: Nieuwsbrieven, intranet, teamvergaderingen, workshops.

  • Externe kanalen: Bedrijfswebsite, sociale media, persberichten, jaarverslagen.


Personaliseer de boodschap

Maak duurzaamheid relevant voor elke belanghebbende door de boodschap te personaliseren. Bijvoorbeeld:

  • Voor werknemers: Leg uit hoe duurzaamheidsinitiatieven hun werk en werkomgeving verbeteren.

  • Voor klanten: Toon hoe duurzame producten of diensten hen direct ten goede komen.


Effectieve communicatie helpt organisaties bij het creëren van draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven en kan zorgen voor commerciële groei wanneer een nieuwe klant duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij helpen je graag bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie over je duurzaamheidsbeleid. Neem hiervoor informatie op met Niels Kerstens via niels@advandet.nl


Comentarios


bottom of page